สล็อตเว็บตรง แตกง่าย การจับกุมนี้รุนแรงขึ้นเมื่อเผชิญกับคำสั่งที่ออกโดยเสนาธิการทั่วไป Gadi Eisenkot

สล็อตเว็บตรง แตกง่าย การจับกุมนี้รุนแรงขึ้นเมื่อเผชิญกับคำสั่งที่ออกโดยเสนาธิการทั่วไป Gadi Eisenkot

ให้สิทธิทหารทางศาสนาในการหลีกเลี่ยงการทำภารกิจทางทหารกับผู้หญิง สล็อตเว็บตรง แตกง่าย คำสั่งนี้เป็นการแก้ไข “ระเบียบบูรณาการที่เหมาะสม” ในปี 2546 ซึ่งประกอบขึ้นเป็นสิทธิของทหารทางศาสนาในสภาพแวดล้อมของกองทัพที่สัมพันธ์กับความต้องการทางศาสนาของพวกเขา ส่วนใหญ่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้หญิง “ภายใต้สถานการณ์ที่สันโดษหรือความไม่สุภาพเรียบร้อย “

ข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐบาลอิสราเอลและ IDF มุ่งมั่นที่จะเพิ่มการ

มีส่วนร่วมของทหารชาย Haredi (Jewish Ultra-Orthodox) ในกองทัพ ทำให้เรื่องยุ่งยากมากขึ้น เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับบริการดังกล่าวมักเป็นมากกว่ายูนิตสำหรับบุรุษเท่านั้น

เป้าหมายเพื่อเพิ่มการเกณฑ์ทหารเยาวชนทางศาสนา IDF ได้แนะนำพื้นที่ “ปลอดผู้หญิง” ซึ่งกำหนดไว้สำหรับทหารชายที่เคร่งศาสนาตลอดกระบวนการสรรหาและเกณฑ์ทหารทั้งหมด ตามข้อเรียกร้องจากผู้นำฮาเรดี ค่ายทหารแห่งใหม่จะต้องถูกสร้างขึ้นสำหรับทหารเหล่านี้ ซึ่งจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดของชาวยิว รวมถึงการกีดกันผู้หญิงทั้งหมด

ศาสนากับความเท่าเทียมทางเพศ

หลักการความเท่าเทียมทางเพศและความต้องการของผู้นำศาสนากำลังดึง IDF ไปในทิศทางตรงกันข้าม

ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจ หากสถานการณ์จำเป็นต้องวางกองทหารราบทางศาสนาไว้ใต้ผู้บัญชาการหญิง ในสถานการณ์การต่อสู้ กองทหารจะเรียกร้องให้มีการต่อสู้ “หมดเวลา” จนกว่าผู้หญิงจะถูกขับออกจากที่นั่นหรือไม่? พวกเขาจะมีสิทธิได้รับหรือไม่? และถ้าคำตอบคือใช่ กองทัพที่อนุญาตให้มีช่องว่าง “ไม่มีผู้หญิง” สามารถยืนหยัดอย่างแน่วแน่อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยที่ซับซ้อนของประเทศได้อย่างเต็มที่หรือไม่?

ในขณะที่การโต้เถียงยังคงดำเนินต่อไป จำนวนทหารและเจ้าหน้าที่

ทางศาสนาในหน่วยรบก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับจำนวนผู้หญิง ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา จำนวนผู้หญิงใน IDF เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และในแต่ละปีเราเห็นบันทึกใหม่ในการร่างสตรีออร์โธดอกซ์

ในการให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์ยากิล เลวี นักวิชาการชั้นนำเกี่ยวกับเส้นทางของกองทัพ สังคม และการเมืองในอิสราเอล อธิบายว่าเหตุใดการมีผู้หญิงจำนวนมากขึ้นใน IDF จึงมีความสำคัญ:

“จากมุมมองของกองทัพ ผู้หญิงกลายเป็นสินทรัพย์ไม่ใช่เพราะสตรีนิยม แต่เพราะ IDF ตระหนักดีว่าเมื่อมีแรงกดดันทางเศรษฐกิจให้ย่นระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และจำนวนภารกิจก็ไม่ลดลง … กลไกหนึ่งที่กองทัพสามารถใช้ได้ เพื่อที่จะชะลอการเปลี่ยนไปสู่กองทัพมืออาชีพ เป็นการสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้หญิง และเปิดทางเลือกใหม่”

หาก Levy ถูกต้อง อาจเป็นไปได้ว่า IDF ซึ่งกำลังเผชิญกับการลดงบประมาณอย่างต่อเนื่องจะแนะนำตำแหน่งใหม่ๆ สำหรับผู้หญิง รวมถึงในหน่วยรบ แม้ว่าจะมีกลุ่มทหารผ่านศึกที่เคร่งศาสนาและอนุรักษ์นิยมที่ส่งเสียงดัง แต่ผู้ที่เคร่งศาสนาของอิสราเอลจะไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยปราศจากการต่อสู้ สล็อตเว็บตรง แตกง่าย / เรื่อง ผี